+7 (861) 259-54-52
+7 (861) 259-55-82

Аппараты электроодонтодиагностики (ЭОД)